Bpm’online 7.13.4

Release notes

Update 7.13.4 release notes

Bpm’online werkt constant aan het leveren van geavanceerde mogelijkheden om uw verkoop, marketing, service en activiteiten te versnellen.

Hier zijn de nieuwe functies die zijn opgenomen in bpm’online versie 7.13.4:

icn_marketing.png
BPM’ONLINE MARKETING

 • Bpm’online waarschuwt gebruikers nu over de resterende licenties voor actieve contacten. Gebruik de nieuwe systeeminstelling ‘Actieve contacten – waarschuwingsdrempel (%)’ om het percentage resterende licenties te wijzigen, waardoor de waarschuwing wordt geactiveerd. Als het totale aantal actieve contactlicenties bijvoorbeeld 1000 is en de systeeminstellingswaarde 10% is, wordt een melding weergegeven aan de gebruikers die bulk-e-mails, campagnes en marketingevenementen beheren als het aantal licenties 900 bereikt.

 • Bij de berekening van het aantal licenties houdt bpm’online nu geen rekening met de volgende antwoorden: “Geannuleerd (niet geabonneerd van alle e-mails)”, “Geannuleerd (ongeldige e-mail)”, “Geannuleerd (onjuiste e-mail)”, “Geannuleerd (e-mail niet meegeleverd) “en” Geannuleerd (dubbele e-mail) “.

 • Het aantal bulkmails dat wordt verzonden van proefversies is nu beperkt. Bpm’online zal u op de hoogte stellen als er meer dan 50 e-mails per dag worden verzonden.

 • Data in the [Marketing plans] section can now be filtered by year.

Snelfilter optie per jaar selecteren in de sectie [Marketingplannen]

mp_section_filter.png

 • Probleem verholpen dat ervoor zorgde dat het element [Triggered adding] niet meer werkte in campagnes die zijn gekopieerd en gestart.

icn_service.png
BPM’ONLINE SERVICE

 • Er is een fout opgelost die zich voordeed toen zaken werden verwijderd samen met hun gekoppelde records.

 • Het filtermechanisme in het selectievenster [Service] op een Case pagina opgelost. Nu worden de records gefilterd op Case categorie.

 • Probleem opgelost dat zich voordeed tijdens het opnemen van oproepresultaten (btn_call_action_panel.png knop) in het actiepaneel van de opportunitypagina. Als het verbonden contact is opgegeven in het veld [Contact]. Eerder was het account van de contactpersoon niet verbonden.

icn_sales.png
BPM’ONLINE SALES

 • Het klantenportaal is nu beschikbaar in het bpm’online-verkoopassortiment. Meer informatie is beschikbaar in het artikel “Selfserviceportal”.

 • Bij het selecteren van producten in bestellingen of facturen, wordt de productvaluta uit de prijslijst gehaald zonder deze om te rekenen naar de basisvaluta. Als de basisvaluta bijvoorbeeld Amerikaanse dollars is, maar de productprijs is opgegeven in euro’s in de prijslijst en de bestelvaluta is euro, wordt de productprijs in euro’s weergegeven in de bestelling.

icn_basic_interface.png
CORE FUNCTIES

 • Wanneer een nieuwe record wordt gemaakt vanuit een opzoekveld, worden alle verbonden velden van de bronrecord automatisch ingevuld. Als bijvoorbeeld een nieuwe stad wordt toegevoegd tijdens het toevoegen van het accountadres, worden het land en de provincie die op de stadspagina worden vermeld, weergegeven in het detail [Adressen] van het account.

An example of automatically populating data on the [Addresses] detail

adding_new_city.gif

 • Verschillende gebruikers kunnen nu persoonlijke tags met identieke namen maken.

 • Links met komma’s worden nu correct in lijsten weergegeven.

 • Terwijl u tekst in een opzoekveld invoert en als in de vervolgkeuzelijst slechts één waarde wordt weergegeven, wordt deze waarde automatisch geselecteerd door op ENTER te drukken.

 • Probleem opgelost dat zich voordeed toen activiteiten in een andere tijdzone werden aangemaakt. Nu wordt bij het overschakelen naar zomer- / winterzomertijd de activiteitstijd correct berekend.

Global Search

 • Versie 1.6 van Global search is vrijgegeven. In deze versie is gegevensindexering van twee tekens geïmplementeerd voor communicatie-opties en primaire kolommen. Het zoekmechanisme geeft nu bijvoorbeeld nauwkeuriger resultaten weer als tweecijferige telefoonnummers worden gebruikt of als accountnamen woorden van twee letters bevatten. Om dergelijke indexering mogelijk te maken in on-site geïnstalleerde toepassingen, is aanvullende herindexering van de configuratie en gegevens vereist als de algemene zoekfunctionaliteit al wordt gebruikt.

icn_portal.png
PORTAL

 • Toegangsinstellingen voor portalobjecten worden nu automatisch opgeslagen in het huidige pakket wanneer wijzigingen worden opgeslagen in de sectiewizard. Het opgeslagen pakket kan worden overgedragen tussen verschillende omgevingen en omvat alle wijzigingen die zijn aangebracht in de sectiewizard.

 • Dynamische cases kunnen nu worden gebruikt in portalsecties. Als een case is ingesteld in de hoofdtoepassingssectie, is deze ook beschikbaar voor portalgebruikers. De casestappen die beschikbaar zijn voor de portalgebruikers zijn afhankelijk van hun toegangsrechten.

Cases in de[Portal opportunities] sectie

cases_in_portal_sections.png

icn_integrations.png
INTEGRATIES

 • We hebben de functionaliteit voor het werken met e-mailthreads verbeterd. Bijvoorbeeld, terwijl correspondentie met klantenondersteuning wordt onderhouden, kan een klant een e-mail doorsturen naar een andere mailbox en ervoor kiezen om vanuit die mailbox te antwoorden. In dit geval analyseert bpm’online alle eerdere e-mails in de thread, inclusief de servicekoppen “In-Reply-To” en “References”. De e-mailverbindingen (bijvoorbeeld case, lead of opportunity) worden gekopieerd van gevonden e-mails. E-mailthreads worden nu effectiever onderhouden, waardoor de noodzaak om e-mailverbindingen handmatig op te geven minder wordt.

 • Bpm’online zal nu de gebruikers op de hoogte stellen van SSO-authenticatieproblemen (Single Sign-On).

 • We hebben verschillende verbeteringen aan Just-In-Time User Provisioning aangebracht:

Mogelijkheid toegevoegd om gegevens in gebruikersprofielen bij te werken, los van het bijwerken van rollen vanuit een domein.

Er is een probleem opgelost toen de waarden van de vereiste velden niet werden overgedragen vanuit het domein tijdens het maken van een nieuwe gebruiker en het voor de eerste keer proberen in te loggen. Nu wordt de contactpersoonsrecord van de gebruiker gemaakt met hun aanmeldingsgegevens in de primaire kolom en kan de gebruiker zich aanmelden (merk op dat alle andere contactgegevens niet zullen worden toegepast). Eerder had de gebruiker zich niet kunnen aanmelden bij bpm’online.

De toewijzing van SAML-kenmerken en kolommen in de contactpersoonsrecord is op de kaart verbeterd. Alle mogelijke kolomvariaties van het “Contact” -object kunnen nu worden geselecteerd uit een vervolgkeuzelijst.

icn_business_procecces.png
BUSINESS PROCESSES

 • Nu is het mogelijk om de beveiligingscontext te selecteren waarin de proceslogica van het [Scripttaak] -element zal worden uitgevoerd. Hiervoor is de “Use system security context” -parameter toegevoegd. Indien geselecteerd, wordt het element [Scripttaak] uitgevoerd in de beveiligingscontext van de gebruiker. Het selectievakje ‘Contextbeveiliging gebruiken’ is standaard geselecteerd voor alle nieuwe bedrijfsprocessen. Hierdoor kunt u dezelfde code gebruiken zonder extra gebruikersverbindingshandelingen voor processen die behoren tot zowel de gebruikers van de hoofdtoepassing bpm’online als portalgebruikers.

icn_development.png
DEVELOPMENT TOOLS

 • Nieuwe functies worden geïmplementeerd in het opdrachtregelprogramma Bpmcli:

Met de opdracht “pull-pkg” kunnen gebruikers een pakket van de site naar een lokaal ontwikkelaarsbestandssysteem laden. Dit stelt gebruikers in staat alle wijzigingen aangebracht in wizards over te dragen naar een lokaal bestandssysteem voor verdere wijzigingen / registratie in het versiecontrolesysteem. Met deze opdracht kunt u pakketarchieven ophalen voor verdere distributie naar andere omgevingen.

Met de opdracht “clear-redis-db” kunnen gebruikers de Redis-database wissen waarin gebruikerssessies en gegevens in de cache worden opgeslagen. De opdracht kan worden gebruikt in doorlopende integratiescenario’s.